Historisk arkiv

FNs høynivåuke 2021. Dagsrapport 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Dagens høydepunkt var FNs generalsekretærs og USAs presidents taler til munnbindkledte verdensledere i en fullsatt generalforsamlingssal.

Hovedsaker:

 • Generalsekretær Guterres kom med en dyster beskrivelse av verden og en kraftfull oppfordring til verdens ledere om økt samarbeid. 
 • President Biden erklærte at USA er «back at the table in international forums, especially the United Nations». 
 • Kvinners rettigheter ble løftet høyt av den norske delegasjonen. Utenriksministeren diskuterte utviklingen i Afghanistan og regionen med fokus på beskyttelse av kvinner og jenter. Statsministeren understreket at kvinner, fred og sikkerhet-agendaen står høyt på dagsorden under Norges periode som medlem av FNs sikkerhetsråd.  
 • Statsministeren fikk se ledende norsk design i New York. 
 • Statsministeren og utenriksministeren hadde nyttige møter med blant andre Colombia, Pakistan og Qatar.

Åpning av generaldebatten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg på plass ved åpningen av generaldebatten i FN. Foto: Mona Juul, FN-delegasjonen
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg på plass ved åpningen av generaldebatten i FN. Foto: Mona Juul, FN-delegasjonen

Generalsekretær Guterres åpnet generaldebatten med en kraftfull oppfordring til verdens leder om å våkne opp. Guterres sa vi står overfor historiske utfordringer. En pandemibekjempelse som går for sakte og når for få, en klimakrise, voksende økonomiske ulikhet, en tillitskrise og manglende politisk vilje til å løse problemene. Vi beveger oss i feil retning og det må handles nå. Han viste til hvordan veksten i ulikhet og avstand mellom dem som får stadig mer og dem som faller fra gir grobunn for konspirasjonsteorier og økt mistillit til det politiske system og demokratiet. Alt dette svekker de verdiene som binder oss sammen – fred, solidaritet, verdighet – og skaper økt avstand.

Guterres mener vi står overfor et sannhetens øyeblikk og at det må brukes til å skape framtidstro og gjenvinne tillit. Globale utfordringer kan bare løses i fellesskap, og gjennom det multilaterale systemet, tross dets begrensninger.

Guterres viste til seks globale utfordringer med referanse til sin nye visjon «Our Common Agenda»:

 1. Gjenvinne tilliten som i dag forhindrer stormaktene i å samarbeid om å løse globale utfordringer. Han pekte på behovet for mer forebyggende diplomati og behovet for dialog.
 2. Redusere klimagapet mellom nord og sør. Det krever større satsing på forebygging og tilpasning, større vilje til omstilling fra fossilt til fornybart, samt  gjøre større økonomiske ressurser tilgjengelig for land i sør.
 3. Redusere gapet mellom fattige og rike, og brukte dagens vaksinedekning som eksempel. Han la også vekt på gjeldsslette, skattereform, bekjempelse av ulovlig kapitalflyt og bærekraftig vekst.
 4. Redusere kjønnsulikheter, og viste til hvordan kvinner og jenter har blitt rammet hardest under pandemien. Han oppfordret den mannsdominerte verden til å ta kvinner inn i styrerom og i regjeringer, og viste til hvordan FN nå er på vei mot likestilling i lederansettelser.
 5. Bygge ned det teknologiske gapet. Guterres la vekt på hvordan tilgang til teknologi kan bidra til fattigdomsbekjempelse, og i motsatt tilfelle, enda større forskjeller. Han uttrykte bekymring for hvordan data om oss samles inn og brukes – både i økonomisk vinning og for å svekke demokratier, og sa han var overbevist om at den neste store krigen (gud forby at den kommer) vil starte med et massivt cyberangrep.
 6. Det siste var generasjonsgapet og fortalte at han vil utnevne en egen spesialutsending for ungdom, etablere et eget ungdomskontor i FN og se det i sammenheng med toppmøtet for framtiden, som han vil ta initiativ til.

Presidenten for Generalforsamlingen, Abdulla Shahid fra Maldivene, trakk opp fire prioriteringer for sitt arbeid som president for den 76. generalforsamling. Rettferdig tilgang til vaksiner, en bærekraftig gjenoppbygging etter pandemien i tråd med Agenda 2030, klima og menneskerettigheter.

Ansatte ved og tilreisende til FN-delegasjonen følger her spent med på talen til FNs generalsekretær. Foto: Victoria Poon Sundvor, UD
“We passed the science test. But we are getting an F in Ethics” sa FNs generalsekretær under åpningstalen og refererte til den hurtige utviklingen, men ujevne fordelingen, av covid-19-vaksiner. Ansatte ved og tilreisende til FN-delegasjonen følger her spent med på talen. Foto: Victoria Poon Sundvor, UD

President Bidens innlegg var preget av tre prioriteringer: klima, covid-19, menneskerettigheter og demokrati. Han startet med å uttrykke sorg over de 4,5 millioner menneskene som har mistet livet som følge av pandemien. Nå må vi samle oss, vise vilje og bekjempe covid-19 i fellesskap, manet Biden. Vi må møte klimautfordringene eller lide hver for oss under flom, skogbranner, orkaner og hetebølger. Vi må samles oss om FN-pakten og beskytte menneskerettighetene.

Som Guterres holdt også Biden en tale preget av det vendepunktet verden nå står overfor, og det ansvaret som påligger verdens ledere. Han manet til samarbeid og dialog, og sa at vår egen suksess avhenger av at også andre lykkes. Han viste til at USA nå er tilbake i FN, at USA engasjerer seg i WHO og Covax, har gjenopptatt klimaforpliktelsene i Paris-avtalen og vil søke plass i MR-rådet.

USA vil konkurrere på verdensarenaen, men stå sammen med allierte og venner når det trengs. Biden sa at USA er klar til å samarbeide med alle, også med dem de er uenige med. Han understreket at USA ikke ønsker noen ny kald krig og viste til behovet for nedrustning og og særlig en fullstendig denuklarisering av den koreanske halvøya.

Biden sa den største sikkerhetstrusselen er de regjeringene som ikke lytter til sin egen befolknings behov. Mens noen blir rikere og rikere, sliter andre med å skaffe seg jobb og sende barna på skolen. Han viste til behovet for investeringer i utviklingsland, og sa at det er det Build Back Better dreier seg om. Biden sa USA vil legge vekt på helse og matsikkerhet og fortsette å være den største humanitære giveren.

Biden hadde en solid omtale av betydningen av menneskerettighetene, at de er universelle og ukrenkelige. Han uttrykte bekymring for brudd i land som Etiopia, Jemen, Afghanistan, Tsjetsjenia, Kamerun, Syria, Cuba, Venezuela og Xinjiang.

Biden la i talen vekt på at militært engasjement må være USA siste valg, ikke det første. Han manet til dialog og samarbeid, og avsluttet talen med å slå fast at han var den første amerikanske presidenten på 20 år som sto i FN uten at USA var i krig.

USA er tilbake på den internasjonale scenen bedyret president Biden under generaldebatten. Bilde: Cia Pak, FN
USA er tilbake på den internasjonale scenen bedyret president Biden under generaldebatten. Foto: Cia Pak, FN

Kvinners rettigheter 

Statsministeren deltok på arrangementet Women in Conflict, arrangert av Charles Michel, president for Det europeiske råd, UN Women og Dr. Denis Mukwege Foundation. Arrangementet rettet fokus mot viktigheten av kvinners deltakelse i fredsarbeid og kampen mot kjønnsbasert vold. Kvinner og barn er mer sårbare og utsatt for vold og overgrep i konflikter, og dagens arrangement oppfordret verdensledere til å stå sammen og ta grep for å få en slutt på kjønnsbasert vold og sikre kvinners deltakelse. Nobelprisvinnere Nadia Murad og Dr. Denis Mukwege var blant deltakerne.

Statsminister Erna Solberg understreket at kampen mot konfliktrelatert seksualisert og kjønnsbasert vold er en viktig prioritering for Norge. Kvinner, fred og sikkerhet-agendaen står høyt på dagsorden under Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Statsministeren benyttet også anledning til å rette fokus mot viktigheten av å sikre kvinners rettigheter og likestilling i Afghanistan.

Statsministeren deltok på et arrangement om kvinners deltakelse i fredsarbeid og kampen mot kjønnsbasert vold. Foto: Astrid Sehl, FN-delegasjonen
Statsministeren deltok på et arrangement om kvinners deltakelse i fredsarbeid og kampen mot kjønnsbasert vold. Foto: Astrid Sehl, FN-delegasjonen

Utenriksministeren deltok på høynivådialog om situasjonen i Afghanistan, med særlig fokus på beskyttelse av kvinner og jenter. Både den afghanske FN-ambassadøren (som ikke er byttet ut etter at Taliban tok makten i landet), flere regionale og europeiske land, samt en rekke FN-organer (deriblant UNHCR, UN Women, UNDP og Unicef) bidro med sine perspektiver på hvordan det internasjonale samfunnet kan sikre humanitær tilgang og respekt for menneskerettigheter for det afghanske folk – inkludert for de som er på flukt. 

Utenriksministeren på høynivåmøte om situasjonen i Afghanistan. Foto: Østerrikes FN-delegasjon
Utenriksministeren på høynivåmøte om situasjonen i Afghanistan. Foto: Østerrikes FN-delegasjon

Kultur og næringsliv

Statsministeren var på spasertur i Soho for å oppleve norsk design i verdensklasse. USA er det klart viktigste eksportmarkedet for norsk designindustri. Norsk design har aldri hatt større internasjonalt gjennomslag enn nå og opplevde i 2020 en økning på 20 prosent i eksporten til USA.

Først gikk turen til den anerkjente design- og møbelkjeden Design Within Reach som tilbyr en rekke norske kvalitetsprodukter, og hvor noen av de klassiske norske designene er bestselgere. Så gikk turen til Norrønas flagskipbutikk i Soho hvor Norrønas butikksjef, gründeren bak Norwegian Baked og Vestres markedssjef i USA fortalte om eventyrlig vekst under pandemien grunnet interesse for friluftsliv, kvalitetsprodukter og fokus på bærekraft.

Generalkonsul Heidi Olufsen guider statsministeren i norsk design. Foto: Ginni Wiik, Generalkonsulatet i New York
Generalkonsul Heidi Olufsen guider statsministeren i norsk design. Foto: Ginni Wiik, Generalkonsulatet i New York

Bilaterale møter 

Statsministeren hadde bilateralt møte med Colombia. Utenriksministeren møtte Pakistan, Tadsjikistan og Qatar.

Utenriksministeren og statsministeren hadde også tirsdag en rekke bilaterale møter. Her fra møtet med Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Twitter @vonderleyen
Utenriksministeren og statsministeren hadde også tirsdag en rekke bilaterale møter. Her fra møtet med Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Twitter @vonderleyen
Tid for selfie! For andre gang er det kun kvinner på Norges plass under åpningen av generaldebatten i FNs generalforsamling. Foto: Ine Eriksen Søreide, UD
Tid for selfie! For andre gang er det kun kvinner på Norges plass under åpningen av generaldebatten i FNs generalforsamling. Foto: Ine Eriksen Søreide, UD