Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nytt gjennombrudd i de colombianske fredsforhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Colombias regjering og FARC-geriljaen annonserte i Havanna i dag at de har inngått en avtale om politisk deltakelse, som ledd i de pågående fredsforhandlingene. Avtalen skal sikre bredere folkelig deltakelse i politikken.

- Det er svært positivt at partene nå er enige om en styrking av det colombianske demokratiet. Nå er vi et viktig skritt nærmere en endelig fredsavtale, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen gir flere og mer omfattende rettigheter og garantier til den politiske opposisjonen i Colombia. Den legger til rette for at FARC i framtiden vil kunne delta i colombiansk politikk – uten våpen.

Norge og Cuba tilrettelegger fredsforhandlingene for å få slutt på mer enn 50 års intern konflikt i Colombia. Norske diplomater deltar kontinuerlig under forhandlingene. Konflikten har hatt enorme humanitære konsekvenser for sivilbefolkningen. Over fire millioner mennesker er som følge av konflikten drevet på flukt i eget land. Fredsforhandlingene ble lansert i Oslo i oktober 2012. Forhandlingene har siden pågått i Havanna der man tidligere i år ble enige om en avtale om jord- og landbruksspørsmål.

- Konflikten er et hinder for videre økonomisk og sosial utvikling i Colombia. Norge er beredt til å fortsette å støtte opp om forhandlingene for å få slutt på den væpnede konflikten i Colombia, sier utenriksministeren.

Flere viktige temaer gjenstår i forhandlingene, slik som nedleggelse av våpen, narkotikaspørsmålet og rettighetene til ofrene for konflikten.