Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Enighet om global handelsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Resultatet fra ministerkonferansen på Bali er svært gledelig etter mange års stillstand. Dette er godt nytt for den globale innsatsen for å redusere verdens fattigdom og vil gi sårt tiltrengt stimulans til verdensøkonomien, sier utenriksminister Børge Brende om enigheten i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Etter forhandlinger gjennom to netter og nesten ett døgn på overtid oppnådde medlemslandene enighet under den 9. ministerkonferansen i WTO på Bali natt til 7. desember norsk tid. 

WTOs 160 medlemsland ble enige om blant annet en ny avtale om forenkling av handelsprosedyrer som kan bidra positivt til vekst og sysselsetting verden over. Enigheten omfatter flere vedtak som er viktige for de fattigste utviklingslandene.  Pakken inneholdt også en erklæring om å utvise tilbakeholdenhet i bruken av eksportsubsidier på landbruksområdet, tollkvoteadministrasjon og matvaresikkerhet for utviklingsland, som var det siste punktet som falt på plass. Denne «Bali-pakken» er en del av den store forhandlingsrunden «Doha Development Agenda» som har pågått siden 2001 og stått i stampe siden 2008.

- Det viktigste med resultatet på Bali er at det åpner muligheten for å gjenoppta forhandlingene om kjerneområdene i Doha-runden; markedsadgang for landbruksvarer, industrivarer, fisk og tjenester, subsidier og oppdatering av WTO-regelverket, sier utenriksministeren.