Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner Afghanistan-utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen oppnevnte i dag ved kongelig resolusjon et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

- Norge har siden 2001 hatt et omfattende engasjement i Afghanistan, både sivilt og militært. Når Afghanistan nå står overfor en ny fase der de selv skal ha ansvaret for sikkerhet og styre av eget land, er tiden kommet for å gjøre en evaluering av den helhetlige norske innsatsen, sier utenriksminister Brende.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid sikre at erfaringene fra Afghanistan kan benyttes til planlegging, organisering og gjennomføring av Norges framtidige bidrag til internasjonale operasjoner.

- Etter snart 13 sammenhengende år i Afghanistan avsluttes ISAF-operasjonen ved utgangen av året. Vi har løst mange og varierte oppdrag, og benyttet et bredt spekter av virkemidler. Det er viktig at vi nå systematiserer våre erfaringer slik at vi kan trekke på disse i fremtidige operasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Utvalget vil bli ledet av tidligere statsråd og ambassadør Bjørn Tore Godal.

Arbeidet vil starte i januar 2015 og utvalget skal levere sin rapport til Utenriksministeren og Forsvarsministeren innen 1. juni 2016.

Les hele mandatet for Afghanistanutvalget her

Utvalgets medlemmer

Regjeringen har lagt vekt på at utvalget skal bestå av eksperter med bred kunnskap om Afghanistan, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale relasjoner, fredsbygging, post-konflikt, bistand og humanitær politikk, sivilt militært samvirke, menneskerettigheter og folkerett.

Følgende er oppnevnt til utvalget:  

  • Tidligere ambassadør Bjørn Tore Godal, Oslo, leder  
  • Professor Mats Berdal, London  
  • Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, Tromsø  
  • Pensjonert general Torgeir Hagen, Hamar  
  • Direktør Kristian Berg Harpviken, Oslo  
  • Senior partner Gro Nystuen, Veierland  
  • Professor Sten Rynning, Odense  
  • Seniorforsker Astri Suhrke, Bergen  
  • Professor Rolf Tamnes, Oslo
  • Forsker Torunn Wimpelmann, Bergen