Historisk arkiv

Norge gir 60 millioner kroner i nødhjelp til Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært bekymret for den økende konflikten i Irak. Det akutte nødhjelpsbehovet i Irak må møtes raskt. I første rekke er det behov for mat, vann, husly, helsehjelp og beskyttelse til sivilbefolkningen. Norge vil bidra med 60 millioner kroner i humanitær støtte til ofrene for konflikten, sier utenriksminister Brende.

Organisasjonen "Den islamske staten i Irak og Syria" (ISIS) sitt angrep på Iraks nest største by Mosul har resultert i at 500 000 mennesker har flyktet. Om lag 300.000 av disse har flyktet til de kurdiske områdene i Nord-Irak. Foreløpige beregninger fra FN viser at antall fordrevne vil kunne nå én million mennesker om kort tid hvis konflikten sprer seg til andre store byer. Allerede før ISIS startet sin militære offensiv var nesten en halv million mennesker fordrevet i Anbar-provinsen i Irak på grunn av lokale konflikter mellom etniske og religiøse grupperinger. 

- Det er avgjørende at partene fullt ut respekterer den internasjonale humanitærrettens regler om beskyttelse av sivile og tilgang for humanitær hjelp. Humanitærretten inneholder også klare regler om behandling av fanger. Dersom rapportene om massehenrettelser i Irak er riktig så kan dette kunne klassifiseres som forbrytelser mot menneskeheten, sier utenriksministeren. 

FN har lansert en nødhjelpsappell for Irak på USD 105 millioner. Så langt er kun 14 prosent av appellen finansiert. FN gjennomfører nå nye behovsanalyser og det forventes en utvidet appell om kort tid. 

Den norske humanitære støtten bli gitt gjennom FN, Det internasjonale Røde Kors og frivillige organisasjoner, som har etablert tilstedeværelse i Irak og dermed kan få nødhjelp raskt fram til de som trenger den.