Historisk arkiv

Kroatia blir en del av EØS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen besluttet i dag å be Stortinget godkjenne utvidelsen av EØS-avtalen slik at Kroatia blir en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia, både for næringslivet og for privatpersoner.

Regjeringen besluttet i dag å be Stortinget godkjenne utvidelsen av EØS-avtalen slik at Kroatia blir en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia, både for næringslivet og for privatpersoner.

- Jeg er glad for at Kroatia nå er del av den Europeiske union (EU) og at de også blir tettere knyttet til Norge gjennom EØS-avtalen, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Det er ventet av avtalen vil tre i kraft i løpet av april 2014. Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013 og i desember var forhandlingene om utvidelsen av EØS med Kroatia ferdigstilt. Ved siden av å gjøre EØS-avtalens bestemmelser gjeldende også for Kroatia, ble partene i forhandlingene enige om ytterligere finansielle bidrag fra de tre EØS/EFTA- statene til økonomisk og sosial utvikling gjennom de såkalte EØS- finansieringsordningene.

- Norge bidrar med om lag 78 millioner kroner for perioden 1. juli 2013 til 30. april 2014. Innsatsområdene blir definert nærmere i en rammeavtale med Kroatia. Den norske støtten vil gi et viktig bidrag til sosial- og økonomisk utvikling i Kroatia og legge forholdene til rette for et tettere økonomisk og politisk samarbeid med landet, sier statsråd Helgesen.

- Det var viktig for Regjeringen å sikre markedsadgangen for norsk sjømat til EU som følge av utvidelsen med Kroatia. Gjennom forhandlingene fikk Norge gjennomslag for en økt sildekvote på i alt 1400 tonn, sier statsråd Vidar Helgesen.

Avtalen om utvidelse av EØS- inneholder de samme overgangsordningene som Kroatias utvidelsesavtale med EU. Dette gjelder blant annet fri bevegelse av arbeidskraft hvor hvert enkelt EU og EØS- land kan velge å videreføre begrensninger på innvandring av arbeidstakere fra Kroatia i første omgang for en periode på to år. Dette kan senere forlenges med til sammen ytterligere fem år på nærmere bestemte vilkår.

Regjeringen har besluttet foreløpig ikke å benytte seg av denne retten til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Sverige, Danmark og Finland har gjort det samme. Kroatia er et lite land og det er forventet liten arbeidsinnvandring til Norge fra landet. Skulle det allikevel vise seg at utviklingen går i motsatt retning, vil Regjeringen i tråd med avtalens bestemmelser kunne innføre begrensninger på et senere tidspunkt innenfor overgangsperioden på til sammen sju år.