Historisk arkiv

Øker støtten til rene kokeovner i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. Kvinner og små barn på landsbygda i utviklingsland topper dødsstatistikken.

- Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over fire år, sier utenriksminister Børge Brende.  

Sotutslipp fra matlaging over åpen ild ved bruk av kull, ved, trekull og annet fast brensel er hovedkilden til innendørs luftforurensning. 2,8 milliarder mennesker i verden lager fortsatt mat på denne måten. 

Hillary Clinton og Børge Brende
Hillary Clinton og utenriksminister Børge Brende på toppmøtet for rene kokeovner, Cookstoves Future Summit, i New York. (Foto: Astrid Versto, UD)

Utenriksminister Børge Brende er sammen med blant andre tidligere utenriksminister i USA, Hillary Clinton, vertskapet for et internasjonalt toppmøte for rene kokeovner, Cookstoves Future Summit, i New York i dag. Toppmøtet arrangeres av Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC), som ble lansert av Clinton for fire år siden. 

Målsetting er å mobilisere ressurser nok til å skaffe minst 100 millioner rene ovner innen 2020. 

- Luftforurensning er et enormt helseproblem, men vi vet hvordan vi kan få ned dødstallene. Det er kjent teknologi som skal til, og tiltakene vil ha umiddelbar effekt. Jeg er glad for at Norge deltar i denne globale mobiliseringen for å sikre rene kokeovner i fattige land, sier utenriksministeren. 

Den økte satsingen på rene kokeovner vil være positiv på flere måter: Bidra til å redde liv og bedre helsen til millioner av mennesker og det vil redusere avskoging siden det vil være behov for mindre ved og trekull. Dessuten vil kvinner og barn spare tid på henting av ved, noe som også vil bedre sikkerheten deres. 

- Satsingen vil også ha positiv klimaeffekt, fra redusert avskoging på grunn av mer effektiv bruk av brensel, og fra lavere utslipp av forurensende sotpartikler (svart karbon) som har en oppvarmende effekt, sier utenriksminister Børge Brende. 

Norge vil styrke Den globale alliansen for rene kokeovner med 13,4 millioner kroner inneværende år, og deretter innlede et nært samarbeid med alliansen for å sikre at det norske totalbidraget går til organisasjoner og prosjekter som gir best mulig resultater.