Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge tar avstand fra anklager mot FN i Sør-Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg tar avstand fra de urimelige og grunnløse anklagene som er fremsatt mot FN-operasjonen i Sør Sudan de siste dagene. FN representerer hele det internasjonale samfunn i arbeidet med å støtte Sør-Sudan på veien mot fred, forsoning og økonomisk og sosial utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

- Både før og etter Sør-Sudans uavhengighet i 2011 har FN vært den viktigste internasjonale partneren for befolkningen i landet. De siste dagers anklager mot FN er derfor uakseptable og undergraver tillitsforholdet mellom myndighetene og det internasjonale samfunnet. Norge har full tillit til FN-operasjonen i Sør-Sudan og dens leder, Hilde Frafjord Johnson, sier utenriksminister Brende.

Påstandene om at FN har smuglet våpen til opprørerne er tilbakevist av FN. FN har samtidig beklaget at de ikke fulgte de interne retningslinjer for transport av egne våpen.

- Nå er det viktig å gjenopprette tillitsforholdet mellom FN og myndighetene i Sør-Sudan. Jeg forventer at Sør-Sudans regjering og president Salva Kiir samarbeider fullt ut med FN for å løse de humanitære, sikkerhetsmessige og politiske utfordringene landet står oppe i, sier utenriksminister Brende.