Historisk arkiv

Bekymring for sivilt samfunn i Ungarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er dypt bekymret over ungarske myndigheters tiltak mot sivilsamfunnet og forsøk på å innskrenke ytringsfriheten. EØS-midlene er ment å støtte opp under grunnleggende europeiske verdier. Ungarske myndigheters brudd på avtalen om EØS-midlene markerer også et brudd med disse verdiene, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

For å utrykke norske myndigheters bekymring over Ungarns tiltak mot NGO-fondet støttet av EØS-midlene, ble den ungarske ambassadøren innkalt til UD onsdag 4. juni 2014, og den norske ambassaden oppsøkte ungarske myndigheter torsdag 5. juni 2014.

Det har over lengre tid kommet bekymringsmeldinger om politisk innblanding i forvaltningen av EØS-midlene i Ungarn. Ungarske myndigheter har anklaget NGO-fondet for å støtte miljøer tilknyttet opposisjonen og nevner blant annet Transparency International, Civil Liberties Union og et nettverk for journalister som driver undersøkende journalistikk.

Ungarske myndigheter har derfor, i strid med avtaler inngått med Norge, Island og Liechtenstein om forvaltningen av EØS-midlene, satt i gang en egen revisjon av NGO-programmet. Ungarske revisjonsmyndigheter oppsøkte mandag 2. juni 2014 den ungarske fondsforvalter samt to av partnerne og krevde dokumenter utlevert.

- Vi har gitt beskjed til Ungarn om at revisjonen av NGO-midlene ikke er i tråd med inngåtte avtaler, sier statsråd Vidar Helgesen.

Det er giverlandene, Norge, Island og Liechtenstein, som er ansvarlige for programmet og for eventuelle revisjoner. Dette er tydelig nedfelt i avtalen med den ungarske regjeringen. Totalt 131 organisasjoner i Ungarn har mottatt støtte fra fondet til tiltak for å styrke demokratiske verdier, minoriteters rettigheter og sårbare grupper. Giverne har allerede planer for revisjon av alle programmer som er finansiert av EØS-midlene. Til høsten skal derfor 13 NGO-fond revideres, inkludert fondet i Ungarn. Resultatene fra disse revisjonene vil være offentlige.

- Dersom ungarske myndigheter ønsker innsyn i dokumenter knyttet til forvaltningen av NGO-programmet, skal dette tas opp med Financial Mechanism Office i Brussel (FMO), sier Helgesen.

EØS-midlene til Ungarn ble suspendert 8. mai 2014. Bakgrunnen for dette er at ungarske myndigheter har brutt inngåtte avtaler med Norge om kontroll og gjennomføring av de norske støtteprogrammene. Det er avtalt et oppfølgingsmøte på embetsnivå med ungarske myndigheter 12. juni 2014.

- Ungarske myndigheter har ensidig brutt avtalen om forvaltning og gjennomføring av EØS-midlene. Opptredenen til den ungarske regjeringen i denne saken er beklagelig. Dette er kommunisert til ungarske myndigheter, sier statsråd Helgesen.