Historisk arkiv

Verdens humanitære dag 19. august:

- UD varsler økt satsing på glemte humanitære kriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verdens humanitære dag er en viktig påminnelse om at vi lever i en dramatisk tid med store humanitære kriser og 60 millioner mennesker på flukt. Vi annonserer i dag nye 50 millioner kroner til Jemen og flere såkalte glemte kriser, sier utenriksminister Børge Brende.

Verdens humanitære dag er innstiftet av FN for å rette oppmerksomhet mot humanitære kriser og løfte frem den enorme innsatsen hjelpearbeidere gjør i krevende og utsatte situasjoner verden over.

I Jemen er hjelpearbeidet alvorlig underfinansiert. Over 21 millioner jemenitter eller 80 prosent av befolkningen er avhengig av humanitær bistand, men kun 18 prosent av FNs nødhjelpsappell er finansiert.

- Regjeringen øker innsatsen i Jemen med ytterligere 20 millioner kroner. Jemen er et eksempel på sårbare stater med store humanitære behov, som raskt kan utvikle seg til en stor flyktningkrise dersom det internasjonale samfunn ikke stiller opp med humanitær hjelp, sier Brende.

Ikke alle alvorlige kriser får like mye oppmerksomhet.

- I flere land er det alvorlige glemte humanitære kriser som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk, i Den demokratiske republikken Kongo eller i Sahel der over 28 millioner mennesker trenger humanitær bistand, illustrerer alvoret. Regjeringen gir i dag 30 millioner til hjelpearbeidet i såkalte glemte humanitære kriser, sier utenriksminister Brende.

Midlene til Jemen og til glemte kriser vil kanaliseres gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og FN.

19. august er valgt som dato for Verdens humanitære dag fordi det var på denne dagen i 2003 at FNs hovedkvarter i Bagdad ble angrepet og 22 FN-ansatte mistet livet.