Historisk arkiv

Fortsatt norsk støtte til FNs miljøprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende og eksekutivdirektør for FNs miljøprogram (Unep) Erik Solheim undertegnet i dag en treårig avtale om fortsatt norsk støtte til miljøprogrammets klima- og miljøinnsats.

- FNs miljøprogram gjør en viktig innsats for at de globale bærekraftsmålene skal ivareta miljøhensyn. Denne avtalen sikrer at Norge fortsatte vil være en av organisasjonens sentrale støttespillere, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen ble signert i Nairobi, hvor Uneps hovedkvarter ligger, i forbindelse med at utenriksminister Brende besøker Kenya. Ifølge avtalen skal Norge i perioden fra 2016 til 2018 bidra med 270 millioner kroner til FNs miljøprogram. Midlene skal benyttes til å styrke miljøprogrammets innsats i kampen mot havforsøpling og mikroplast, forebygge miljø-ødeleggelse i forbindelse med konflikt og katastrofer og bekjempe miljøkriminalitet.