Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gjennombrudd i den filippinske fredsprosessen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- På få dager har partene i den filippinske fredsprosessen blitt enige om temaer som har blokkert fremdriften i mange år. Enigheten om å anbefale amnestier og våpenhvile er et gjennombrudd. Det er også helt avgjørende at hele kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines nå er samlet her i Oslo, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har vært vertskap for formelle fredsforhandlinger mellom representanter for den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP) i Oslo denne uken. Samtalene markerte oppstarten av formelle fredsforhandlinger under den nye regjeringen på Filippinene.

Partene i fredsforhandlingene om Filippinene skrev under en historisk fellesuttalelse i Oslo. Utenriksminister Børge Brende var vertskap i forbindelse med signeringen. Foto: Guri Solberg, UD
Partene i fredsforhandlingene om Filippinene skrev under en historisk fellesuttalelse i Oslo. Utenriksminister Børge Brende var vertskap i forbindelse med signeringen. Foto: Guri Solberg, UD

Partene undertegnet i dag en historisk fellesuttalelse. De har oppnådd enighet om alle punktene for dagsordenen i denne forhandlingsrunden. De har bekreftet tidligere inngåtte avtaler, og har fornyet en avtale som sikrer sentrale NDFP-konsulenter immunitet og sikkerhet slik at de kan delta i videre fredsforhandlinger.

Blant de viktigste punktene det er oppnådd enighet om er at begge parter iverksetter unilaterale våpenhviler på ubestemt tid. Dette har aldri tidligere skjedd i denne fredsprosessen og ses på som et stort gjennombrudd. Videre vil myndighetenes fredspanel oppfordre presidenten til å innvilge amnestier for alle politiske fanger knyttet til bevegelsen, forutsatt Kongressens godkjennelse.

- Jeg vil gratulere partene som har utvist en stor grad av fleksibilitet og et ønske om å komme i havn med denne viktige fellesuttalelsen. Intensjonene som ligger i uttalelsen, og det gode forhandlingsklimaet, vil danne grunnlaget for videre fredssamtaler, sier utenriksministeren.

Partene er enige om å få fortgang i fredsprosessen og tar sikte på å ferdigstille den første substansielle avtalen som omhandler økonomiske og sosiale reformer innen seks måneder. Etter planen følger så en avtale om politiske og konstitusjonelle reformer før endelig avtale om en slutt på den væpnede konflikten kan signeres.

Konflikten mellom regjeringen og kommunistbevegelsen NDFP har vart i 47 år og fredssamtaler har vært av og på i 30 år. Norge har vært tilrettelegger for denne fredsprosessen siden 2001. Siste formelle forhandlingsrunde fant sted i Oslo i 2011.