Historisk arkiv

Full normalisering av forholdet til Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at vi i dag i Beijing kan markere en full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina. Dette gir store muligheter for samarbeid. Vi er blant annet blitt enige om å umiddelbart gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge har siden 2010 ikke hatt politisk kontakt med Kina.

- Situasjonen siden 2010 har vært krevende. Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier Brende.

Utenriksminister Børge Brende og utenriksråd Wegger Chr. Strømmen i møte med blant annet den kinesiske utenriksministeren Wang Yi (nr. tre fra høyre) – i forbindelse med normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. Foto: Frode Overland Andersen, UD
Utenriksminister Børge Brende og utenriksråd Wegger Chr. Strømmen i møte med blant annet den kinesiske utenriksministeren Wang Yi (nr. tre fra høyre) – i forbindelse med normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. Foto: Frode Overland Andersen, UD

Norge og Kina har gjennom over 50 år bygget opp et bredt og nært samarbeid.

- Helt siden regjeringen tok over høsten 2013 har en normalisering av vårt forhold til Kina stått sentralt, sier Brende.

- Vår fellesuttalelse med Kina i dag er en håndfast bekreftelse på at vi fullt ut normaliserer vårt forhold samt at vi er blitt enige om viktige skritt fremover i vårt bilaterale forhold. Vi har gjennom våre samtaler lagt grunnlaget for et bredt samarbeid til beste for begge land, sier utenriksministeren.

- Jeg har i mine samtaler i Beijing i dag blant annet tatt opp behovet for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, en full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeid om en lang rekke spørsmål inkludert klima og Arktis, sier Brende.

- Et samarbeid med Kina er også viktig i multilaterale sammenhenger. Kina er en uunnværlig partner når man skal finne felles løsninger på internasjonale utfordringer som klimaendringene og fattigdomsbekjempelse, sier Brende.

Det legges fra regjeringens side opp til ytterligere politiske besøk til Kina allerede våren 2017, inkludert bredt sammensatte næringslivsdelegasjoner.