Historisk arkiv

Norge øker støtten til kvinner og barn i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Seks millioner barn i Syria har et akutt behov for hjelp. Norge trapper nå ytterligere opp støtten til barn og gravide kvinner i nød, sier utenriksminister Børge Brende.

Barn og kvinner i krig er spesielt utsatt for sult, sykdom, vold og overgrep. Over halvparten av flyktningbarna i Syrias naboland mangler et skoletilbud, som kunne ha gitt dem sårt tiltrengt beskyttelse og undervisning.

- Støtte til utdanningstiltak for barn og unge i krise blir ofte ignorert. Derfor har Norge gått i bresjen og bidratt med betydelig støtte til utdanning både inne i Syria og i nabolandene. På giverkonferansen til Syria og nabolandene i februar, lovet Norge at minst 15 prosent av støtten til Syria og nabolandene skal gå til utdanning i 2016. Vi øker nå denne støtten med ytterligere 80 millioner kroner, slik at vårt totale bidrag til utdanning blir over 450 millioner kroner. Utdanningsstøtten vil dermed utgjøre rundt 20 prosent av den humanitære støtten i år, sier Brende.

Av økningen går rundt 50 millioner kroner til utdanning i Libanon, slik at den totale utdanningsstøtten til landet blir på over 180 millioner kroner. Libanon er blant landene med de aller største utfordringene. Landets myndigheter har bedt om 100 millioner dollar for å kunne fortsette å tilby utdanning til syriske flyktningbarn, i allerede overfylte skoler. Gjennom støtte til Unicef, Flyktninghjelpen og Redd Barna har Norge bidratt til at 360.000 syriske flyktningbarn mellom fem og 17 år har fått utdanning i Libanon og Jordan.

Norge øker også innsatsen for kvinner og barn med 25 millioner kroner i støtte gjennom FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA jobber blant annet for å forebygge barneekteskap, som syriske jenter på flukt er spesielt utsatt for. Over 20 prosent av syriske flyktningjenter i Libanon er giftet bort.

- 360 000 gravide kvinner i Syria har nå et akutt behov for helsehjelp, men det er svært vanskelig å få den hjelpen de trenger, spesielt i de beleirede områdene. De norske midlene skal gå til tiltak mot seksuell vold, drift av helseklinikker og opplæring av helsearbeidere i Syria og Libanon, sier Brende.

Norge er det femte største humanitære giverlandet til Syria. Totalt bidrar Norge med rundt 2,4 milliarder kroner i bistand til Syriakrisen i 2016.