Historisk arkiv

Norge inviterer verdens spillmiljøer til å utvikle læringsapp for syriske flyktningbarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I dag lyser Norge ut en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon. - Vi ønsker å nå de syriske barna som står uten skoletilbud med et utradisjonelt alternativ til leseboka, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter snart fem år med krig, har nærmere tre millioner barn og unge fra Syria mistet muligheten til å gå på skole. Men mange har tilgang til mobiltelefon. Målet med app’en er at den skal hjelpe syriske barn å lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.

- Å lære å lese er helt grunnleggende for all fremtidig læring. Vi må nå den oppvoksende generasjonen syrere med læringsmuligheter der de er, enten de er på flukt eller bor i et område der skoler er ødelagt og det ikke er lærere igjen. Jeg håper at vi kan få noen av de beste spillmiljøene i verden til å bli med på å utvikle nye typer spill som både gir mestring og læring, sier utenriksministeren.

Spillet skal være et læringssupplement til formell utdanning og inngår i regjeringens globale utdanningssatsing. Siden mange av barna har opplevd traumatiske hendelser, er det et mål at spillet også kan bidra til å bedre deres psykososiale situasjon.

- Vi er spesielt opptatt av at også barn og unge i konflikt skal få mulighet til å få en utdanning. Vi støtter derfor en rekke tradisjonelle utdanningstiltak parallelt med at vi jobber med innovasjon og offentlig-privat samarbeid for å skape nye løsninger på dette som også er en utdanningskrise. Norge setter utdanningen høyt på agendaen på giverlandskonferansen for Syria og regionen i London neste uke, sier Brende.

Frist for å levere bidrag til konkurransen er 1. april 2016. Det er satt av 15 millioner kroner totalt til utviklingen av én eller flere applikasjoner, i tillegg til midler til forskning på effekten spillene har på læring og psykososialt velvære. Én eller to av de beste spillene skal velges ut for internasjonal lansering i slutten året. Testing på syriske brukere vil være en viktig del av konkurransen.

Innovasjonskonkurransen koordineres av Norad sammen med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Den arrangeres i samarbeid med partnerskapet All Children Reading: A Grand Challenge for Development, mobiloperatøren Orange og Utdanning-i-Krise-nettverket INEE.

Mer informasjon er tilgjengelig på Norads nettsider om konkurransen.