Historisk arkiv

Norge lanserer innovasjonskonkurranse for å lære syriske flyktningbarn å lese

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tre millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av krig. - Utdanning er kritisk viktig for barnas fremtid. Vi tar nå nye og innovative grep for å gi utdanningsmuligheter til barn på flukt fra krig, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge tar initiativ til å utvikle en læringsapplikasjon for smarttelefoner som kan hjelpe syriske barn å lære å lese, og bedre deres psykososiale situasjon. Dette skjer i form av en internasjonal innovasjonskonkurranse, i samarbeid med norske og internasjonale partnere.

- Med denne internasjonale konkurransen setter vi utdanning til barn på flukt på agendaen, med mål om å utvikle nye, digitale løsninger som gjør det mulig for barn å lære der hvor de er, og sikre kontinuitet i utdanningen, sier utenriksministeren.

Applikasjonen skal være et spillbasert læringsverktøy på arabisk, ment som et læringssupplement til bruk i hjemmet. Målet er at flere applikasjoner skal bli utviklet i løpet av første halvår av 2016 og deretter bli testet, slik at den beste kan tas i bruk så fort som mulig.

- Vi ønsker helst at alle barn skal ha mulighet til å gå på skolen. Dessverre er virkeligheten en annen. Millioner av barn er på flukt og lever med et høyt stressnivå, som også påvirker læringsevnen. Mange barn får ikke skolegang, og bare de siste fire årene har det vært mer enn 4000 angrep mot syriske skoler, sier Brende.

En stor andel av syriske flyktninger har tilgang til smarttelefon, hvilket er nødvendig for å kunne nå bredt ut med et slikt prosjekt. Mange syriske foreldre har god utdanning og vil kunne bistå barna med å bruke et slikt læringsverktøy.

Prosjektet er en del av regjeringens globale utdanningssatsing og er ett av flere tiltak for å hjelpe barn i krig og krise med utdanning. Mulige bidragsytere innen fagdisipliner som spillteknologi, arabisk språk, utdanning i krise, pedagogikk og psykologi inviteres til å delta på internasjonale dialogkonferanser i Oslo 26. oktober og i Washington 29. oktober.

Norge arrangerer konkurransen i samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), partnerskapet All Children Reading: A Grand Challenge for Development, mobiloperatøren Orange og Utdanning-i-Krise-nettverket INEE.

Mer informasjon er tilgjengelig på Norads nettsider.