Historisk arkiv

Brende sterkt kritisk til israelsk ekspropriasjonslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er dypt bekymringsfullt og totalt uakseptabelt at en lov som legaliserer bosettinger bygget på privateid palestinsk land, i strid med folkeretten, er vedtatt i Israel, sier utenriksminister Børge Brende.

Israels nasjonalforsamling Knesset vedtok 6. februar 2017 en lov som hvis den blir stående, vil frata palestinere råderett over egen eiendom til fordel for bosettere. Dette vil i første omgang hindre riving av bosettinger som er blitt bygget i strid med israelsk lov på privateid palestinsk grunn. Dette er første gang Knesset vedtar en lov som regulerer statusen til palestinsk land på Vestbredden, utenom Øst-Jerusalem.

- Ved å autorisere ekspropriasjon av privat palestinsk eiendom på Vestbredden og underlegge denne israelsk sivil jurisdiksjon krysses en grense. Som EU mener vi at denne loven sår alvorlig tvil om Israels erklærte støtte til to-statsløsningen. Loven bør ikke settes i kraft. Dersom loven skulle bli iverksatt, vil den være et svært alvorlig hinder for realisering av to-statsløsningen, understreker Brende.

Loven ble vedtatt etter evakueringen av bosettingen Amona i forrige uke. Fordi Amona var bygget på privat palestinsk eiendom, avsa Høyesterett i Israel en dom om at den var bygget lovstridig og måtte rives. Mange andre bosettinger er i samme situasjon. Israelske myndigheter har også kunngjort at det vil bli bygget flere tusen nye boenheter i eksisterende bosettinger, flere dypt inne på Vestbredden. I tillegg skal det utredes å etablere en helt ny bosetting for å erstatte Amona.

- Alle bosettingene på Vestbredden er folkerettsstridige og utgjør alvorlige hindre for fred. Det er sterkt beklagelig og urovekkende at det er kunngjort mange bosettingsutvidelser de siste ukene. Bare en to-statsløsning kan løse konflikten mellom israelere og palestinere. Den nye loven undergraver to-statsløsningen, sier Brende.