Historisk arkiv

Norge øker den humanitære støtten til Jemen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den humanitære situasjonen i Jemen er svært dramatisk og sivilbefolkningen utsettes hver dag for store lidelser. Norge øker derfor den humanitære støtten til Jemen til totalt 212 millioner kroner i 2017, sier utenriksminister Brende på en giverkonferanse for Jemen som finner sted i Genève i dag.

Dette er en markant økning fra i fjor, da Norge totalt ga 115 millioner i humanitær bistand til Jemen. Støtten kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom multilaterale kanaler som Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond Cerf og fondet for utdanning i krise og konflikt - Education Cannot Wait.

FN betegner Jemen som den alvorligste humanitære krisen i verden og anslår at nærmere 80 prosent av befolkningen i landet - 19 millioner mennesker - trenger humanitær bistand. Til tross for dette er FNs humanitære responsplan kraftig underfinansiert. - Det må raskt mobiliseres mer humanitær bistand til Jemen og hjelpearbeidere må sikres humanitær tilgang, sier Brende.

Fredssamtalene mellom Hadi-regjeringen og Houthi-bevegelsen har vært suspendert siden august 2016. FNs spesialutsending forsøkte å gjenoppta forhandlinger i fjor høst, men etter dette har situasjonen vært fastlåst. - En politisk løsning basert på forhandlinger er nødvendig for få slutt på lidelsene til den jemenittiske sivilbefolkningen. Norge støtter derfor FNs spesialutsendings forsøk på å få partene tilbake til forhandlingsbordet så raskt som mulig. Det er viktig at FNs generalsekretær Antonio Guterres har varslet at Jemen er et av de land han vil prioritere, sier Brende.