Historisk arkiv

Helgesen spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Vidar Helgesen er utpekt til norsk spesialrepresentant for det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Panelet ble lansert av statsminister Solberg tidligere i år og Helgesen vil være ansvarlig for Norges oppfølging av arbeidet.

Jeg er glad for at Helgesen har sagt ja til å bli spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet. Dette er et viktig initiativ for både Norge og verden. Med sin brede erfaring og lange fartstid fra internasjonalt arbeid har han mye å tilføre. Han vil utvilsomt bli en viktig ressurs i dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Panelet, som ledes av statsminister Solberg, består av regjeringssjefer fra en rekke kyststater. Arbeidet skal resultere i en rapport som skal legges frem i 2020. Helgesen vil ha nær kontakt med FNs spesialutsending for hav og andre berørte aktører internasjonalt og nasjonalt.

- Norge er en havnasjon, og derfor har vi spesielt gode forutsetninger for å bringe kompetanse og ekspertise inn i det internasjonale arbeidet med bærekraftig havforvaltning. Vi skal lede an i arbeidet mot marin forsøpling, og det er etter forslag fra Norge at FNs miljøforsamling har vedtatt en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast. Regjeringen vil også lansere et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og har satt av 150 millioner kroner til dette i 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

- Regjeringen har over flere år trappet opp innsatsen for bærekraftig bruk av havet på globalt nivå. Statsministerens høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi er et betydelig og synlig norsk initiativ som vil kreve stor innsats og oppfølging i tiden fremover, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Regjeringen la i 2017 fram en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, og en havstrategi for videre bærekraftig vekst i våre havnæringer. Høsten 2019 er Norge vertskap for den internasjonale havkonferansen Our Ocean. Internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for å oppnå FNs bærekraftmål, og høynivåpanelet for bærekraftig økonomi vil bidra til å styrke dette samarbeidet.