Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge øker støtten til den humanitære responsen i Jemen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært bekymret for den alvorlige humanitære situasjonen i Jemen. En stor andel av befolkningen er rammet av matmangel og underernæring. Regjeringen vil nå bidra med ytterligere 30 millioner kroner til den humanitære responsen, med vekt på akutt matvarehjelp gjennom FN, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Med de nye midlene har Norge bidratt med om lag 305 millioner kroner i humanitær bistand til Jemen i 2018. Dette inkluderer Norges andel av årets støtte til Jemen fra FNs nødhjelpsfond (CERF).

Jemen er nå verdens største humanitære krise. 75 prosent av befolkningen er avhengig av beskyttelse og humanitær assistanse. De humanitære konsekvensene av krigshandlingene, som startet i 2015, har den siste tiden blitt forverret av en voksende økonomisk krise. Befolkningen opplever vannmangel, manglende helsetjenester og fremfor alt matmangel. Millioner av mennesker risikerer nå hungersnød, ifølge FN.

De nye midlene vil i hovedsak kanaliseres til Verdens matvareprogram (WFP). Også FNs kontor for koordinering av humanitære spørsmål (Ocha) vil få økt støtte for å bidra til styrket humanitær respons. 

Krigen rammer en fra før sårbar befolkning svært hardt og er hovedårsaken til den akutte humanitære krisen.

-  Jeg vil oppfordre partene i konflikten om å respektere humanitærretten, sørge for trygg og uhindret humanitær tilgang til alle nødlidende og sikre beskyttelse av sivilbefolkningen. Krigshandlingene i Jemen må opphøre. Bare en politisk løsning kan skape varig stabilitet, sier Eriksen Søreide.

Å sikre at mennesker i nød får nødvendig beskyttelse og assistanse i tråd med de humanitære prinsippene er et hovedmål i regjeringens nye strategi for norsk humanitær politikk.