Historisk arkiv

Utenriksministeren inviterer til nasjonal konferanse om tros- og livssynsfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet under press internasjonalt. Religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges. Om lag 70 prosent av verdens befolkning bor i land med restriksjoner på tros- og livssynsfrihet. Derfor trapper vi opp innsatsen på dette området, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

12. november inviterer utenriksministeren til en konferanse om hvordan Norge kan bidra til å fremme tros- og livssynsfrihet i land der friheten til å utøve egen tro er under press. Konferansen er den første i sitt slag i Norge, og avholdes samme dag som det årlige fakkeltoget for trosfrihet i Oslo.

Utenriksminister Eriksen Søreide vil åpne konferansen. FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet Ahmed Shaheed kommer, i tillegg til Knut Arild Hareide og Abid Raja, generalsekretær for Kirkenes verdensråd Olav Fykse Tveit og generalsekretær i Stefanusalliansen Ed Brown.

Ellen Stensrud (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) vil presentere sin forskning om situasjonen for rohyingaene i Myanmar, mens irakiske Miriam Puttick (Ceasefire Centre for Civilian Rights) redegjør for sitt arbeid blant yesidier og andre minoriteter i Irak.

UD har mangedoblet støtten til religiøse minoriteter og livssynsminoriteter i løpet av regjeringsperioden. I 2018 er det finansiert tiltak innenfor en ramme på om lag 80 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen en ytterligere økning.

- Det er klare sammenhenger mellom situasjonen for tros- og livssynsminoriteter, menneskerettighetene og andre utfordringer i et land. Lykkes vi ikke med å forsvare og fremme menneskerettighetene, vil vi heller ikke lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier Eriksen Søreide.

Konferansen er åpen for fagmiljøer, interessegrupper og presse. Påmelding til reidun.marina.dybwad@mfa.no

Dato: 12. november fra 09.00 til 13.30
Sted: Munchmuseet, Tøyengata 53, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, gso@mfa.no, mobil, 922 19 769

***

Se program for konferansen.