Historisk arkiv

Presseinformasjon

Fem foreldreløse barn hentet fra Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norske myndigheter henter fem foreldreløse, norske barn til Norge fra Syria.

- Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i Al Hol-leiren i Syria nå er på vei til Norge. Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Barna vil først få medisinsk sjekk og følges videre opp av hjelpeapparatet.

- Jeg understreker at det viktigste nå er at disse barna får omsorg, og at de følges opp i trygge og gode omgivelser. Informasjon om barna og oppfølgingen av dem er taushetsbelagt informasjon. De er små barn som har krav på skjerming, og jeg ber om at det blir respektert, sier statsministeren.

Det er Utenriksdepartementet som har ledet arbeidet med å hente barna til Norge.

- Det har vært et krevende og komplekst arbeid, der vi har jobbet målrettet med å lokalisere, identifisere og ivareta barna. Sikkerheten til barna har vært styrende for dette arbeidet, og jeg er veldig glad for at de nå er på vei til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Priv. til red.: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er tilgjengelig for kommentarer til pressen ca. kl. 19: 15 i regjeringens representasjonsanlegg, inngang Riddervoldsgate 2.

Vi ber om at presse som ønsker adgang tar med pressekort og ID-kort med bilde.

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, tlf. 957 26 510.

Pressekontakt for utenriksministeren er kommunikasjonssjef Kristin Enstad, tlf. 482 68 835.

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen