Historisk arkiv

Ny avtale om EØS-midler:

Styrker samarbeidet med Kypros

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Kypros signerer i dag en ny samarbeidsavtale om EØS-midler for til sammen 11,5 millioner euro. Også fremover skal deler av støtten gå til tiltak som særlig fremmer dialog mellom nord og sør.

Et flaggskipsprosjekt i den nye støtteperioden er kultursenteret Home for Cooperation som ligger i buffersonen som deler øya i to. Senteret er en viktig møteplass for organisasjoner fra hele øya, og fikk også støtte i forrige periode med EØS-midler.

- Jeg er glad for at vi viderefører støtten til initiativer som bringer gresk- og tyrkiskkyprioter sammen, særlig Home for Cooperation som er en unik møteplass for folk fra nord og sør på øya, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

De nye samarbeidsavtalene om EØS-midler til Kypros ble undertegnet i hovedstaden Nicosia. Foto: UD
De nye samarbeidsavtalene om EØS-midler til Kypros ble undertegnet i hovedstaden Nicosia. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Niels Engelschiøn (th) underskrev på vegne av Norge, mens departementsråd (Permanent Secretary) i Kypros' finansdepartement Christos Patsalides skrev under på vegne av kypriotiske myndigheter. Foto: UD

Et annet initiativ som videreføres er støtten til det tverrkulturelle museumsprosjektet Centre of Visual Arts and Research. Støtten vil bidra til økt kunnskap og forståelse for kypriotenes felles historiske kulturarv på tvers av religiøse og etniske identiteter.

Brobygging mellom folkegruppene, sivilt samfunn og sosial inkludering er fortsatt kjerneområder for støtten. EØS-midlene vil også støtte helseprosjekter og bidra til at Kypros står bedre rustet til å møte utfordringer innen miljø og klima. Innovasjon Norge fortsetter å forvalte  programmet for anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid.

Norge har bidratt til sosial og økonomisk utjevning på Kypros gjennom EØS-midlene siden landet ble medlem av EU i 2004. Kypros er det nest minste mottakerlandet.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Kypros mottar 11,5 millioner euro av denne potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte fakta-ark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Kypros.