Forsiden

Historisk arkiv

Avtale med Storbritannia om handel med varer i tilfelle «no deal»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge, Island og Storbritannia har blitt enige på teknisk nivå om en midlertidig avtale om handel med varer i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en utmeldelsesavtale («no deal»).

- Det er svært positivt at norsk næringsliv med denne avtalen er sikret et avtalefestet grunnlag for videreføring av handelen med varer med Storbritannia også i tilfelle «no deal», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det er få land som hittil har en slik avtale med Storbritannia.

I avtalen videreføres viktige bestemmelser for handel med varer, som i dag reguleres av EØS-avtalen. Alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer videreføres. Når det gjelder tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres det kvoter der handel har funnet sted.

Avtalen omfatter ikke samarbeid om tekniske reguleringer (TBT) eller sanitære og phytosanitære reguleringer (SPS), men Storbritannia har erklært at de vil akseptere import av varer fra virksomheter i Norge og Island som er godkjent for eksport til EU for en tidsavgrenset periode. Disse områdene vil på et senere tidspunkt bli gjenstand for mer detaljerte forhandlinger om en varig avtale.

Norge har også inngått bilaterale avtaler med Storbritannia om luft- og veitransport, og det pågår samtaler med Storbritannia om maritime transporttjenester. 

I avtalen blir det etablert et grunnlag for å forhandle om en permanent avtale for å sikre videreføring av mest mulig av det åpne handelsarrangementet som det indre marked representerer, inkludert handel med tjenester.  Det vil ha høy prioritet for Norge å starte slike forhandlinger så raskt som mulig.