Historisk arkiv

Bistand til 600.000 bønder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge viderefører støtten til Farm to Market Alliance (FtMA) og bidrar med nye 150 millioner kroner. – Å støtte en bonde gjennom denne alliansen er en effektiv metode for å bekjempe sult og matmangel, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Over 600.00 bønder i Afrika får støtte via Farm to Market Alliance. Foto: Ken Opprann, Norad
Over 600.00 bønder i Afrika får støtte via Farm to Market Alliance. Foto: Ken Opprann, Norad

Farm to Market Alliance er en global aktør innen landbrukssektoren som samarbeider om å utvikle et bærekraftig og lønnsomt landbruk i Afrika.

Verdens matvareprogram (WFP) er sekretariat for alliansen, som ellers består av Alliance for a Green Revolution in Africa (Agra), Det tyske selskapet Bayer, den nederlandske banken Rabobank Group, sveitsiske Syngenta og norske Yara.

- Gjennom støtten til Farm to Market Alliance når vi over 600.000 bønder i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia. Dette fører til økt matsikkerhet for lokalsamfunn som sliter med følgene av covid-19 og klimaendringer, sier Ulstein.

Farm to Market Alliance arbeider for å bygge motstandsdyktige verdikjeder og samle offentlig og privat sektor for å utnytte kunnskapen, erfaringen og infrastrukturen til verdens ledende eksperter innen landbruk. Lokalt har alliansen et betydelig antall nasjonale kommersielle partnere. I løpet av prosjektperioden som går frem til 2023 forventes det at totalt 628.500 bønder drar direkte nytte av programmet.

Norge har finansiert første fase fra 2018-2020 med 25 millioner kroner gjennom et WFP Trust fund, og vil nå bidra med 150 millioner kroner i andre fase.

- En omlegging av landbruket i Afrika i en mer ressurseffektiv retning er helt avhengig av økte private investeringer. Farm to Market Alliance tar konsekvensen av dette og fremmer et samarbeid mellom nasjonale myndigheter, FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner, privat sektor, bønder og deres organisasjoner, sier Ulstein.

Norsk støtte til Farm to Market Alliance er allerede en sentral del av Norges handlingsplan for bærekraftige matsystemer, som særlig retter seg mot småskalabønder og fiskere i de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara.

- Jeg er imponert over resultatene som er oppnådd og måten FtMA jobber med småbrukere på bakken for å sikre bedre tilgang til lønnsomme markeder. Jeg er spesielt glad for innsatsen for å styrke kvinnens rolle i landbruket og involvere ungdom, sier utviklingsminister Ulstein.

Utviklingsminister Ulstein møter senere i dag leder for Verdens matvareprogram David Beasley og administrerende direktør i Yara Svein Tore Holsether, for en samtale om offentlig-privat samarbeid i et matsikkerhetsperspektiv.