Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge støtter sivilbefolkningen i Nagorno-Karabakh

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge gir humanitær støtte til sivile som rammes av konflikten i Nagorno-Karabakh. – Vi er svært bekymret for rapporter om kamphandlinger og angrep i tettbefolkede områder som rammer sivile og setter humanitære hjelpearbeidere i fare, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Kamphandlingene i og omkring Nagorno-Karabakh har tatt mange liv, drevet mange på flukt og medført store lidelser for sivilbefolkningen. Norge bidrar nå med 17 millioner kroner til humanitære organisasjoner som arbeider for å beskytte og bistå dem som er hardest rammet i konflikten.

– Vi forventer at partene respekterer humanitærretten og legger til rette for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang. Det er avgjørende for å beskytte og hjelpe de mange som er rammet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Gjennom det strategiske partnerskapet med Redd Barna vil Norge støtte humanitær bistand til barn på flukt. Støtten skal sikre at sårbare barn får tilgang til nødhjelpsartikler som varme klær og psykososial støtte i Goris i Armenia. Norge er i dialog med Norges Røde Kors om mulig støtte til Røde Kors og Røde Halvmånes humanitære arbeid i berørte områder. Norge vil også støtte appellen fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), samt organisasjonen Halo Trust som arbeider for å beskytte sivile mot landminer og andre eksplosiver.

Konflikten i og omkring Nagorno-Karabakh utvikler seg raskt. De humanitære konsekvensene er store og voksende. Den humanitære tilgangen til konfliktområdene er begrenset. Det store antallet mennesker på flukt sammen med covid-19 og forestående vinter gjør at situasjonen for sivilbefolkningen er svært vanskelig.

– Vi oppfordrer partene til å overholde våpenhvilen og gjenoppta substansielle forhandlinger. Norge støtter opp om det internasjonale arbeidet i OSSEs Minsk-gruppe for en fredelig løsning, sier Eriksen Søreide.

Minsk-gruppen ble etablert i 1994 under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). De arbeider for en fredelig løsning på Nagorno-Karabakh-konflikten. Gruppen ledes av Frankrike, Russland og USA i fellesskap.