Historisk arkiv

Norge øker støtten til sivile på flukt fra Tigray

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Jeg er svært bekymret for de alvorlige humanitære konsekvensene av konflikten i Tigray-regionen i Etiopia. Sivilbefolkningen er hardt rammet, og daglig blir tusenvis av mennesker drevet på flukt. Regjeringen vil bidra med nærmere 27 millioner kroner til den humanitære responsen. Støtten vil gå til akutt hjelp både til befolkningen i Tigray og til flyktningene som har krysset grensen til Sudan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Konflikten i Tigray-regionen har pågått siden begynnelsen av november, og ser ut til å eskalere for hver dag som går. 40.000 mennesker er de siste ukene drevet på flukt. Humanitære aktører melder om akutte og økende behov både i Tigray-regionen og i grenseområdene i Øst-Sudan.

– Det er utfordrende å få oversikt over den humanitære situasjonen. Telefonlinjer og internett er stengt ned, og både humanitære aktører og internasjonal presse mangler tilgang til de berørte områdene. Flyktninger som har klart å krysse grensen til Øst-Sudan forteller om store humanitære lidelser – vold mot sivile, familier som har flyktet uten eiendelene sine og barn som har kommet bort fra foreldrene sine, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Regjeringens bidrag vil gå til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Røde Kors-bevegelsen og gjennom FN til lokale partnere. Støtten vil brukes der behovene er størst og der aktørene til enhver tid har tilgang til den rammede befolkningen. Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp mobiliserer nå for å respondere på flyktningkrisen.

Norge vil også bidra med nødvendig utstyr til å etablere kontorer og overnatting for hjelpearbeidere i regi av FN. Arbeids- og boforholdene for de humanitære hjelpearbeiderne i Øst-Sudan er uholdbare, og det haster å få på plass en løsning. Utstyret går via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og sendes allerede denne uken.

– Jeg oppfordrer innstendig partene i konflikten til å respektere humanitærretten, sørge for trygg og uhindret humanitær tilgang til alle nødlidende og sikre beskyttelse av sivilbefolkningen. Krigshandlingene i Tigray-regionen må stanses. Bare en politisk løsning kan få en slutt på denne krisen, og partene må komme sammen og forhandle om en snarlig våpenhvile, sier Eriksen Søreide.

Norge støtter Den afrikanske union og den regionale samarbeidsorganisasjonen Igads forsøk på å løse krisen.

Å sikre at mennesker i nød får nødvendig beskyttelse og hjelp i tråd med de humanitære prinsippene er et hovedmål i regjeringens strategi for norsk humanitær politikk. Sivile har rett til å søke beskyttelse i en væpnet konflikt, enten i eget land eller om nødvendig i andre land.