Historisk arkiv

Norge bidrar med 125 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- UNRWA har en nøkkelrolle for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov og rettigheter. I tillegg bidrar organisasjonen til å hindre ytterligere ustabilitet i Midtøsten. Derfor utbetaler Norge allerede nå hele kjernebidraget på 125 millioner kroner for 2020, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, bistår over 5,5 millioner palestinske flyktninger på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Libanon og Syria. Helsetjenester og skolegang er blant kjerneaktivitetene, og over en halv million palestinske skolebarn får utdanning på UNRWAs skoler.

Utenriksministeren møtte i dag UNRWAs fungerende leder Christian Saunders i flyktningeleiren New Amman Camp. I Jordan bor det 2,2 millioner registrerte palestinske flyktninger. De fleste har jordansk statsborgerskap og kun ti prosent av dem bor i flyktningeleirer.

- Jordan er en svært viktig støttespiller for de palestinske flyktningene og UNRWA. Her i New Amman Camp har jeg hatt gode samtaler med palestinske flyktninger som bruker UNRWAs helsetjenester og skoletilbud, sier utenriksministeren.

Norge er en sterk og pålitelig giver til UNRWA. Som tidligere år, vil Norge også i år vurdere å støtte UNRWAs humanitære appeller. I 2019 bidro Norge med 117 millioner kroner til UNRWAs humanitære appeller i tillegg til kjernebidraget på 125 millioner kroner.

UNRWA fikk sitt mandat fra FNs generalforsamling i 1949. Mandatet ble fornyet for tre nye år i fjor høst. Resolusjonen fikk et overveldende flertall i FNs generalforsamling. Etter at USA i 2018 besluttet å trekke sin støtte til organisasjonen, har Gulf-landene og andre givere økt sine bidrag. Til tross for dette, er UNRWAs finansielle situasjon utfordrende, og de opererer med stadige budsjettunderskudd.

- Mandatfornyelsen må følges opp med tilstrekkelige ressurser slik at UNRWA kan levere grunnleggende tjenester til flyktningene. Vi oppfordrer også andre givere, ikke minst Gulf-landene, til å opprettholde og styrke sine bidrag og til å betale ut støtten tidlig på året, sier utenriksminister Eriksen Søreide.