Historisk arkiv

EU kan eksportere smittevernutstyr til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- EU-kommisjonen har i dag besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EU-kommisjonen innførte 14. mars eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU. Utenriksdepartementet har de siste dagene jobbet intenst med å få på plass en ordning som ville fjerne restriksjonene for Norge og andre EØS/EFTA-land.

Etter dialog mellom utenriksminister Eriksen Søreide og kommisjonspresident Ursula von der Leyen, samt kontakt med EUs handelskommissær Phil Hogan, har EU-kommisjonen nå besluttet å iverksette en hasteprosedyre for å innlemme EFTA-landene i forordningen.

- Dette viser at EU og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever. Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli re-eksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge, sier helseminister Bent Høie.   

I dialogen har EU formidlet at det ikke var meningen å utelukke EØS/EFTA-landene i denne sammenhengen. Forordningen kom på plass svært raskt, men rettes nå opp.