Historisk arkiv

Viktig med fortsatt norsk støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norges støtte til Colombias fredsbygging må ha et langsiktig perspektiv. Jeg er stolt av at norsk bistand bidrar til utvikling og på lang sikt til en mer bærekraftig fred, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) etter sin virtuelle reise til landet.

Grunnet koronapandemien kan ikke utviklingsministeren besøke Colombia nå. Derfor er han i stedet på en virtuell reise der Ulstein via video får møte myndighetspersoner, representanter for den tidligere geriljabevegelsen Farc, i tillegg til presidenten for landets Sannhetskommisjon, FN og flere sivilsamfunns-organisasjoner.

Colombia er Norges eneste partnerland i Latin-Amerika og den fjerde største mottaker av norsk bistand i 2019. Den norske innsatsen har fokus på helse, kvinnelig deltakelse, utdanning og jobbskaping.

- Det er inspirerende å høre hvordan norske bistandsmidler kan være med på å støtte opp under gjennomføringen av fredsavtalen og bidra til en mer bærekraftig fred i Colombia. Samtidig er det en kjensgjerning at det er mange utfordringer. Det er avgjørende at folk opplever faktisk endring og forbedring, ikke bare økonomisk, men også at menneskerettighetsaktivister, tidligere Farc-soldater og sivile samfunnsledere kan føle seg trygge. Derfor oppfordrer jeg myndighetene til å gjøre alt i sin makt for å stanse volden, truslene og drapene mot disse gruppene, sier Ulstein.  

Utviklingsministeren i UDS lokaler
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på virtuelt besøk til Colombia. Foto: UD

Under «reisen» møtte utviklingsministeren blant annet Roseli Finscue som er urfolksleder fra delstaten Cauca. Hun fortalte om viktigheten av unge urfolkskvinners tilgang til utdanning og arbeid, samt deltakelse i beslutningsprosesser lokalt og nasjonalt. Den væpnede konflikten i Colombia har rammet urfolk hardt.

- Det er sterkt å høre historiene fra folk som har kjempet i årevis for egne og andres rettigheter. Urfolk i Colombia er viktige pådrivere for implementering av fredsavtalen i landet. Det er avgjørende å sikre en inkluderende prosess også i tiden som kommer, sier Ulstein.

I går kom nyheten om at Colombia har passert en million smittede av covid-19. Om lag 30 000 mennesker er så langt bekreftet døde av viruset. Under besøket fikk utviklingsministeren høre hvordan pandemien har skap nye og uforutsette behov.

- Igjen får vi høre hvordan kvinner og jenter rammes hardt av pandemien og de tiltakene som er iverksatt for å stanse smitte. Seksualisert og kjønnsbasert vold øker og kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet reduseres. Det er opprørende å høre hvordan sårbare grupper rammes dobbelt. Samtidig blir jeg tryggere i beslutningen om at vi må ha et sterkere fokus på nettopp disse gruppene, sier Ulstein.

Norge har siden 2017 støttet et prosjekt i regi av Flyktninghjelpen som har bidratt med utdanning til tidligere Farc-soldater for å lette overgangen til det sivile liv. Formålet er å gi deltakerne økt kompetanse og mulighet til å fullføre sine utdanningsliv. Siden oppstarten har nesten 10.000 personer hatt utbytte av prosjektet, hvorav 3000 tidligere Farc-soldater.