Historisk arkiv

Ny versjon med korrigert dato

Endring i reiseråd for land og områder i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Malta og enkelte sykehusdistrikter i Finland går fra rødt til gult på smittekartet for Europa.

Dermed innfører Utenriksdepartementet unntak fra reiserådet for Malta og de finske sykehusdistriktene Satakunta og Kajanaland. Endringene trådte i kraft  kl. 15.00 fredag 4. juni.  

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak fra reiserådet for. Dette reiserådet gjelder frem til 1. juli. For oversikt over hvilke land i EØS/Schengen-området og land og regioner i Norden det er gjort unntak fra reiserådet for, se Folkehelseinstituttets smittekart og UDs reiseinformasjon.

Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. UDs reiseråd er et råd, ikke et forbud, men det å reise i strid med UDs reiseråd kan  likevel få konsekvenser for reiseforsikringen din. Den enkelte må også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne hjelpe deg hvis du får problemer. 

Ved innreise til Norge pålegges innreisekarantene. Innreisekarantene skal enten gjennomføres på egnet sted eller på karantenehotell. Det er få unntak fra denne regelen. Mer informasjon om innreisekarantene, blant annet hvilke land som fører til karantenehotell, finner du hos HelseNorge på nettsiden Karantenehotell eller karantene hjemme?.