Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 39

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 27. september
Kl. 10.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har eit møte med FNs spesialrepresentant for Midtausten, Tor Wennesland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. september
Kl. 15.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (virtuelt) på eit utanriksministermøte i gruppa Utanrikspolitikk og global helse.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 29. september
Kl. 13.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (virtuelt) på eit ministermøte om Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) sitt arbeid med marine verneområde i Antarktis. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (virtuelt) på eit arrrangement i samband med Finsk utanrikspolitisk institutts (FIIA) 60-årsjubileum i Helsinki. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 30. september
Kl. 16.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (virtuelt) på eit møte om Sudan i samband med FNs generalforsamling.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 27. september
Kl. 10.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg på Norads toppleiarforum om Kunnskapsbanken.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 14.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit digitalt møte i Education Cannot Wait si høgnivåstyringsgruppe.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ei digital tiårsmarkering om ikkje-smittsame sjukdommar under FNs generalforsamling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Tysdag 28. september
Kl. 15.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på digitalt høgnivåmøte om utviklingsfinansiering i regi av FNs generalsekretær under FNs generalforsamling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 29. september
Kl. 11.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held innlegg for lærarstudentar på Høgskulen på Vestlandet om berekraft. Stad: Bergen

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i podkasten til Medisinstudentanes humanitæraksjon om global helse og utvikling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 30. september
Kl. 11.45: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn om ACT-A og rettferdig fordeling av vaksinar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med sivilt samfunn og utviklingsministrane i Sverige og Danmark om religion og utvikling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit digitalt møte om jenters utdanning under FNs generalforsamling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Audun Halvorsen

Torsdag 30. september
Kl. 15.00: Statssekretær Audun Halvorsen deltek på eit møte i dialogforum for Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 29. september
Kl. 13.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (virtuelt) på eit viseministermøte i Ottawa-gruppa - som arbeider for reform av Verdas handelsorganisasjon (WTO).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek (virtuelt) på eit nordisk ministermøte om den humanitære situasjonen i Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 30. september
Kl. 13.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ein lunsj for vinnarane av Nordic Music Biz’ 20 under 30 i samband med festivalen By:Larm. Stad: Nedre Foss gård, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02