Historisk arkiv

Norge støtter India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Situasjonen i India er svært alvorlig, med høye smittetall og mange døde. Norge vil bidra med 20 millioner kroner i humanitære midler for å støtte befolkningen i den svært krevende situasjonen landet står i, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Indias helsevesen er under svært hardt press av koronapandemien, med over 2800 koronarelaterte dødsfall registrert det siste døgnet og over 350.000 smittede daglig. Indiske myndigheter har bedt om støtte fra det internasjonale samfunn. Mangelen på sykehussenger er akutt, og hoteller og skoler tas i bruk som midlertidige sykehusmottak. India har bedt om medisinsk utstyr som oksygen, oksygenkompressorer og medisiner samt støtte til logistikk og distribusjon.

– Koronaviruset forholder seg ikke til grenser, viruset og nye mutasjoner spres raskt over landegrenser og kontinenter. At vi lykkes med å bekjempe pandemien globalt, er avgjørende også for smittesituasjonen i Norge, sier Eriksen Søreide.

Norges bidrag går gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors. WHO støtter indiske myndigheter i arbeidet med å sikre en best mulig respons på den nåværende krisen, særlig knyttet til distribusjon av medisinsk utstyr. India Røde Kors har en sentral rolle i koronaresponsen gjennom sine lokale nettverk. Støtten vil blant annet bidra til ambulansetjenester med oksygen, informasjonskampanjer for å fremme smittevern, hygienepakker, smittevernsutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentraler.

– Vi må sikre at nok mennesker i alle land får vaksiner mot korona, får tilgang til tester og legemidler. Dette krever internasjonalt samarbeid, som Norge bidrar til gjennom blant annet FN, frivillige organisasjoner, Covax og Act-A. Krisen i India viser også hvor raskt et land kan gå fra å ha tilsynelatende kontroll til den akutte krisen vi nå ser utspiller seg, sier Eriksen Søreide.