Historisk arkiv

Øker støtten til koronavaksinering i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge er fortsatt dypt bekymret for den humanitære situasjonen i Syria, som har blitt verre under koronapandemien. Norge støtter derfor nå Verdens helseorganisasjon (WHO) med 20 millioner kroner til vaksinering og andre tiltak mot koronapandemien, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Syria har fått vaksiner mot korona gjennom Covax-programmet. I samarbeid med den internasjonale vaksinealliansen Gavi, bistår Verdens helseorganisasjon og FNs barnefond (Unicef) myndighetene i Syria med å gjennomføre vaksineringen. Vaksinene skal fordeles til alle deler av Syria, også over grensen fra Tyrkia til Nordvest-Syria.

– Konflikten i Syria har ført til en av vår tids største humanitære kriser, med 13,4 millioner mennesker som trenger humanitær bistand og beskyttelse. Pandemien har i tillegg ført til stort behov for vaksiner i Syria. Likevel er kun 13 % av Verdens helseorganisasjons responsplan for Syria finansiert, sier Eriksen Søreide.

Norge er blant de landene som bidrar mest til det humanitære arbeidet i Syria og nabolandene. Norge har bidratt med over 15 milliarder i løpet av de ti årene som krisen har vart. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført. I 2021 vil Norge bidra med minst 1,6 milliarder kroner.

– I de to årene Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd, har vi sammen med Irland påtatt oss et særlig ansvar for humanitære spørsmål i Syria-krisen. Gjennom vårt medlemskap i Sikkerhetsrådet vil vi jobbe for å sikre trygg og uhindret tilgang for FN og humanitære organisasjoner i hele Syria, sier Eriksen Søreide.

Situasjonen i Syria sto også på dagsorden da Eriksen Søreide deltok på møte i anti-Isil koalisjonen i Roma den 28. juni.