Historisk arkiv

Rekordstor støtte til utdanning i lavinntektsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen gir 3,7 milliarder kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Dette gjør Norge til en av de største bidragsyterne. – Å sikre barn utdanning er det beste våpenet vi har i kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Utviklingsministeren deltar i dag på en digital nordisk midtsommerfestival, sammen med andre nordiske utviklingsministre. Målet er å mobilisere støtte til GPE. Utviklingsministeren skal annonsere norsk bidrag til GPE for perioden 2021-2025 under festivalen.

I den neste femårsperioden vil Norge bidra med tilsammen 3,7 milliarder kroner, hvilket tilsvarer 740 millioner kroner per år. Dette er 50 millioner kroner mer per år enn i den forrige perioden (2018-2020). De norske pengene skal bidra til at 88 millioner flere barn, inkludert 46 millioner jenter, får skolegang, og at 175 millioner barn får grunnleggende leseferdigheter.

Pandemien har ført til at millioner av barn ikke har fått undervisning og mange, spesielt jenter i fattige land, står i fare for å ikke komme tilbake på skolen. Dette er alvorlig, når vi vet at det allerede før covid-19-pandemien var mer enn 250 millioner barn i verden som ikke gikk på skolen.

– GPE er en viktig partner i regjeringens utdanningssatsing og jobber for at alle barn skal få utdanning av god kvalitet. Utdanning er vårt viktigste verktøy for å sikre like muligheter for alle. Utdanning er dessuten veien til sosial og økonomisk utvikling for ethvert land, sier Ulstein.

85 prosent av GPEs midler gikk til Afrika sør for Sahara og 60 prosent til land i krig og konflikt i 2019. Siden 2002 har 160 millioner flere barn i GPE-støttede land fått skolegang. I 2019 ble nesten 50 millioner lærebøker delt ut, i overkant av 450.000 lærere fikk opplæring og mer enn 4000 klasserom ble bygget eller oppgradert.

I forbindelse med covid-19-krisen har GPE bidratt med alternative former for undervisning igjennom nasjonale utdanningsmyndigheter i 66 land.

– For den videre støtten til GPE vil Norge legge vekt på at flere jenter og barn med funksjonsnedsettelse får gå på skolen. Vi vil sikre at nivået på støtten til lavinntektsland opprettholdes. Det er samtidig viktig for oss at GPE bidrar til bedre samarbeid mellom ulike organisasjoner og myndighetene på landnivå, sier Ulstein.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, mob.:93 23 18 83