Historisk arkiv

Svært kritisk til slep av russisk atomkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen er svært kritiske til planene om det planlagte slepet av det russiske, flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov langs norskekysten sommeren 2018.

Dette var fra starten min første reaksjon, og jeg har tatt initiativ til koordinering sammen med de andre nordiske utenriksministrene. Vi tar bekymringen i landsdelen på alvor og følger opp i vår dialog med Russland og andre stater.

Ingalill Olsen, Eirik Sivertsen og Cecilie Terese Myrseth fra Ap spør i Nordlys 15. juni om «kysten kan stole på Brende» i denne saken. Basert på min første reaksjon er jeg mildt sagt overrasket over et slikt utspill og spørsmål. Det hadde vært mer naturlig, selv i en valgkamp, for disse Ap-representantene å støtte mitt nordiske initiativ og kritikk av planene. I en slik sak står vi bedre sammen og ikke gjennom å oppkonstruere en uenighet som ikke eksisterer.

Utenriksdepartementet forventer at Russland kommer med nødvendige forsikringer om at alt er gjort for å redusere alle typer risiko, før de setter i verk planene.

Det viktigste er at vi krever informasjon om andre og alternative transportmåter fra russisk side. I tillegg ber jeg russiske myndigheter ikke å installere reaktorbrenselet før etter at slepet er gjennomført. Fra norsk side mener vi en transport uten brensel er en langt bedre løsning for sikkerheten.

Utenriksdepartementet skal gjøre det vi kan for å få gjennomslag for våre synspunkter når det gjelder sikkerhet og risiko. Vi vil også i tiden fremover diskutere saken med andre nordiske land og ta den opp i relevante internasjonale fora, med tanke på å komme frem til en felles tilnærming i saken.

Denne saken vil bli en av mange viktige saker som skal tas opp på det årlige møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet, som finner sted i Kirkenes neste uke. Jeg deltar selv på deler av møtet.