Historisk arkiv

Rett til å ytre og ta avstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges forsvar for menneskerettighetene er sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært og slik vil det fortsette å være. Ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter.

Aftenpostens leder 29.11 stiller spørsmål ved prinsippet om at norske myndigheter tar offentlig avstand fra ytringer. Da kan de ikke ha fått med seg at både regjeringen og UD stadig tar avstand fra utsagn og handlinger.

En regjering er ikke en verdinøytral, grå mastodont. En norsk regjering har et verdigrunnlag. For oss er det den glimrende Granavolden-plattformen. Her står det blant annet at vi ikke støtter oppfordring til vold eller hatefulle ytringer. Det slås fast at et fritt samfunn forutsetter ytringsfrihet.

Selv om en ytring er lovlig, trenger ikke norske myndigheter å stille seg bak den. Regjeringen tar avstand fra Stop islamiseringen av Norges (Sian) handling i Kristiansand og forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i. Sians strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen.

Vi tar avstand fra dette virkemiddelet fordi vi ikke ønsker en mer polarisert samfunnsdebatt. Ingen diskusjon om vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi kortslutter debatten ved å hoppe rett fra diskusjon til provokasjon. Det er nettopp en av grunnene til at regjeringen vil å opprette en ytringsfrihetskommisjon og mandatet ble lagt frem i går.

Internasjonalt har vi tatt avstand fra handlinger og utsagn, selv om de er lovlige eller har en legitim forankring.

Da rapperen Kaveh sa «fuck jøder» fra scenen i Stensparken, ble han anmeldt for jødehets. Jeg har blitt konfrontert med dette i møter i utlandet som et bevis på antisemittisme i Norge. Statsadvokaten karakteriserte ytringen som «sterkt nedsettende, krenkende og usann». Saken ble henlagt etter vurdering mot straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer. Ytringen kan anses lovlig. Likevel har jeg internasjonalt tatt tydelig avstand fra utsagnet. Utsagnet «fuck jøder» er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi det er nedsettende og krenkende. Vi ønsker ikke en mer polarisert samfunnsdebatt.

Norge har en konsistent linje. Vår ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp for Norge.

Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. For regjeringen er det et mål å arbeide for gjensidig respekt for hverandres tro, meninger og veivalg. Også når det er vanskelig og ubehagelig.