Politisk rådgiver Monica Molvær (H)

Født: 1986
Tiltredde: 09.12.2019

Monica Molvær er politisk rådgiver for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Utdanning

2015– (pause) Master i samfunnsplanlegging og leiing, Høgskolen i Volda
2007 + 2016 Prosjektleiing, og innovasjon i offentleg sektor, Høgskolen i Ålesund og Lillehammer
2007–2013 Bachelor i jus og administrasjon, Høgskolen i Molde
2004–2006 Fagbrev IKT-Driftsfag, Ålesund vgs

Arbeidserfaring

2017 (jan.–sept.) + 2019 (juni–sept.) Regional kampanjerådgjevar i Høgre med ansvar for planlegging av statsrådbesøk, Høgres Hovedorganisasjon

2016– Arbeidande styreleiar/dagleg leiar 50% stilling, Ålesund sentrumsforening

2016 (feb–juni) Rådgivar i Ungt Entreprenørskap, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

2015 (april–mai) Fungerande varaordførar (H), Ålesund kommune

2006–2016 Elev – og lærlingombod (har politisk permisjon frå stillinga), Møre og Romsdal fylkeskommune

Erfaring organisasjon / verv

2019– Fylkestingsmedlem, fylkesutval og utdanningsutvalet. Møre og Romsdal fylkeskommune

2019 Ansvar for akredittering Jugendfest Momentium

2019 Prosjektleiar Ålesund Båtfestival

2018– Festivalsjef Ålesund Pride
2017–2019 Styreleiar sameiget, styremedlem sidan 2016, Kongens gate 18, Skippergården

2017–2018 2. visepresident, styremedlem sidan 2016, Norges Danseforbund

2015– Styreleiar Ålesund brannvesen, styremedlem frå 2011, Ålesund brannvesen kommunale foretak

2015– Styremedlem Molde Internasjonale Jazzfestival

2015–2019 Fylkestingsmedlem (H), medlem i utdanningsutvalet, trafikktryggingsutvalet og leiar av rådet for likestilling av
funksjonshemma, m.m Møre og Romsdal fylkeskommune

2014– Styremedlem Forbrukerrådet

2012– Nestleiar Møre og Romsdal Høgre

2006–2012 Nestleiar Møre og Romsdal Unge Høgre

2011– Bystyremedlem (H), Formannskapsmedlem, helse- og velferdsutvalet, m.m Ålesund kommune

2013–2015 Gruppeleiar for Høgres bystyregruppe Ålesund Høgre

2011–2015 Styremedlem KS KS Møre og Romsdal

2011–2015 Representantskap ÅRIM Ålesundregionens interkommunale miljøselskap

2011–2018 Member of Jugdes Committee World Baton Twirling Federation

2011–2018 Leiar i teknisk komité sportsdrill, medlem i komiteen frå 2008 Norges Danseforbund

2011 Medforfattar av bøkene «Kokebok for elevråd» og «Kokebok for elevrådskontakt», Elev- og lærlingomboda i Noreg

2010 Assistant competition director World Championchip Baton Twirling

2009–2014 Forfattar og ansvarleg for «Skuledagboka for elevar og lærlingar» Møre og Romsdal fylkeskommune

2007–2012 Styreleiar Hjellmyra borettslag

2006–2010 Styremedlem Møre og Romsdal Gymnastikk og turn krets

2004–2006 Fylkesleiar Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal

2003–2004 Elevrådsleiar Ålesund vgs.