Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF)

Født: 1992
Tiltrådte: 01.06.2020

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Arbeid

 • Oktober 2019– Gruppeleder KrF Viken fylkeskommune
 • Mars 2019–oktober 2019 Seniorrådgiver First House
 • November 2017–februar 2019 Politisk rådgiver Abelia
 • Oktober 2015–november 2017 Leder Kristelig folkepartis ungdom
 • November 2014–oktober 2015 Politisk rådgiver KrFs stortingsgruppe

Verv

 • 2015–2019 Utvalgsleder levekårsutvalget og formannskapsmedlem Oppegård kommune
 • 2011–2019 Kommunestyremedlem, gruppeleder Oppegård kommune
 • 2013–2015 1. nestleder KrFU
 • 2012–2013 Sentralstyremedlem KrFU
 • 2011–2012 Fylkesleder Akershus KrFU

Utdanning

 • 2011–2014 Universitetet i Oslo Bachelor i Europastudier
 • 2008–2011 Kristelig Gymnasium Generell studiekompetanse