Historisk arkiv

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) er utarbeidet av Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Den inneholder 34 tiltak innenfor de fire departementenes områder. Strategien skal sørge for at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp – og vil vise retning for hvordan vi vil arbeide for å nå dette målet i de kommende årene. Strategien inneholder tiltak for alle foreldre og tiltak for foreldre med særlige behov. Det kan være krevende å være foreldre til for eksempel barn med funksjonsnedsettelser, langvarig syke barn, barn i barnevernet eller å være forelder i et nytt land.

PDF      Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)