Historisk arkiv

Informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

 

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram 2010 - 2013 (PDF) 2. utgave

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram 2010 - 2013 (DOC) 1. utgave

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram 2010 - 2013 (PDF) 1. utgave