Tidligere politisk rådgiver Karine Skaret (Frp)

Karine Skaret

Født: 1991

Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet fra 17. januar 2018 til 20. juni 2018.

Utvalgt yrkeserfaring

Nov. 2017 - Jan. 2018

Politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet

Nov. 2016 – Nov. 2017

Akershus universitetssykehus, DPS Groruddalen

Psykolog

 Juli 2016 – Sept. 2016

Obras Sociales Santo Hermano Pedro, Antigua, Guatemala

Psykolog (frivillig arbeid) 

 Juni 2014 – Juni 2016

Sykehuset innlandet, DPS Elverum-Hamar 

Miljøterapeut 

 Mai 2013 – Des. 2015

Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna, Oslo

Avlaster 

  Jan. – Juni 2014

NHO Service, avdeling for Næringsliv og kommunikasjon

Praktikant

 Okt. 2012 – Aug. 2014

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Fast kronikør 

 Aug. 2012 – Feb. 2013

Civita

Stipendiat

 Juni – Aug. 2009

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe

Trainee

 

Utdanning

Norsk psykologforening 2017 – 2018 Fellesprogrammet (del av spesialistutdanningen)
Universitetet i Oslo 2010 – 2016 Profesjonsstudiet i psykologi

Utvalgte verv

2017 Tillitsvalgt, i Norsk psykologforening ved DPS Groruddalen 
2013-2015 Leder, Fagutvalget ved Psykologisk institutt i Oslo
2013-2015 Styremedlem, Instituttstyret ved Psykologisk institutt i Oslo 
2011-2014 Styremedlem, Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg 
2010-2014 Varamedlem, Sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) 
2009-2013 Vararepresentant til Stortinget for Hedmark 
2007-2011 Leder, Hedmark FpU 
Til toppen