Statssekretær Kristin Holm Jensen (H)

Tiltrådte: 10.03.2021
Fratrådte: 14.10.2021

Yrkeserfaring

2020- Avdelingsdirektør for utdanning og kultur, KS

2019 Seniorrådgiver arbeidslivspolitikk, Virke

2013-2019 Statssekretær i KMD og KD

2013 Kommunikasjonssjef, Pfizer

2006-2013 Seniorrådgiver, Høyres stortingsgruppe

2004-2005 Politisk rådgiver, Helse – og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

2003-2004 Helse- og sosialpolitisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe

2000-2002 Førstekonsulent / rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1997-2000 Saksbehandler, Oslo kommune

Utdanning:

Hovedfag i statsvitenskap, UiO

PR-ledelse og strategisk kommunikasjon, Master of Management, BI