Historisk arkiv

Helsedatautvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.05.2016. Utvalget skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Utvalget består av:

  • Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet
  • Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)
  • Even Gunnarson Anderssen, Helsedirektoratet
  • Bente Kne Haugdahl, Fylkesmannen Nord-Trønderlag
  • Lars Bjarne Kristofersen, Høyskolen i Oslo og Akershus
  • Gunnar Jårvik,  Nasjonal IKT Helseforetak
  • Pål Rasmus Njølstad, Universitetet i Bergen
  • Jacob Hølen, Nasjonal etisk komité for medisinsk forsking
  • Camilla Nervik, Datatilsynet
  • Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster 

Les utvalgets mandat

Helsedatautvalget leverte sin rapport Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata 30. juni 2017.