Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Mestre hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte.

Vi har lært fra vi var ganske små at fysisk smerte er en naturlig del av livet – og at den som oftest går over.
Sjuåringen med sviende skrubbsår på knærne vet at det vonde vil forsvinne når far eller mor blåser på og finner fram plaster.
Syttenåringen med influensa vet at feberen og hodeverken kommer til å gå over etter en dag eller to under dyna.
Både sjuåringen og syttenåringen vet at de kan få hjelp hos legen eller på sykehuset hvis sykdommen eller skaden ikke går over av seg selv.
Det er en selvfølge for dem at vi mennesker har en fysisk helse.

Det er ikke like mange sjuåringer og syttenåringer som vet at vi mennesker også har en psykisk helse.
Det er ikke like mange som vet at vi mennesker også kan få sviende skrubbsår på innsiden.
Det er ikke like mange som vet at det kan verke og gjøre vondt i følelseslivet.
Det er ikke like mange som vet at også denne smerten som oftest går over, og at det er hjelp å få hvis den ikke gjør det.

Derfor trenger vi mer åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse.
Derfor trenger vi mer kunnskap om at vår fysiske og psykiske helse virker inn på hverandre.
Det vil gjøre det lettere å takle små og store utfordringer, forebygge sykdom, lettere å behandle sykdom og lettere å mestre og leve med sykdom. Denne strategien handler om alt dette.

Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren.
Det legges i alle sektorer i hele samfunnet.

Det legges i barnehager og skoler der barn får utfordringene og omsorgen de trenger.
Det legges på arbeidsplasser og idrettsplasser der alle finner mening og har sin rolle i fellesskapet.
Det legges rundt matbord der man blir både mett og sett

Grunnlaget for god psykisk helse legges når vi tør å snakke like høyt om vonde tanker som vonde knær. For det er jo ingen grunn til å hviske.

Vi har alle en psykisk og en fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve å ha det både godt og vondt – både på utsiden og på innsiden.

Det er helt normalt. Psykt normalt.

Les "Mestre hele livet" - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) (pdf)