Historisk arkiv

Langsiktig strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid 19-pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien

Les mer her i pdf: