Historisk arkiv

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I.

1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
kr 1 060 med virkning fra 1. januar 2020.

2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 887

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 5 053

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 894

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 571

c.

For uttak av egnet prøve til DNA-analyse i farskapssaker og saker etter barneloven § 6a:

 
 

Pr. prøve:

kr 280

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 544

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 951

 

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 738

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 655

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 648

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 578

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen
Jostein Solberg
avdelingsdirektør

Anette Bleikelia Musæus
fagdirektør