Historisk arkiv

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24. juli 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

 

 

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24. juli 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

                                              I

 

I forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

 

  • 3 ny bokstav r skal lyde:
  1. utlending som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen, jf. forskrift 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner.

                                             II

Forskriften trer i kraft straks.