Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)

16.12.2015-17.01.2018

Født: 1977

Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Født 26.08.1977 i Klæbu, Sør-Trøndelag

Helleland ble utnevnt til kulturminister 16. desember 2015. Hun kom da fra Stortinget hvor hun var leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, H.
Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, H.
Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, H.
Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, H.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Børge Brende.
Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Børge Brende.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

2009-2013

Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013

Delegat, FNs generalforsamling, 2010 - 

2013-2017

Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Klæbu barneskole 1984-1990
Klæbu ungdomsskole 1990-1993
Adolf Øiens videregående skole 1993-1997
Walled Lake Central High School, USA 1994-1995
Medievitenskap og statsvitenskap/sosiologi ved NTNU 1998-2000
NKS/Høgskolen i Molde - Kurs i Internasjonal politikk. 2005 (Del av Statsvitenskap grunnfag.) 
Female Future, styrekurs, NHO 2005
Ledelse og coaching, BI 2006-2007
Prosjektledelse, BI 2006-2007
Retorikk, kommunikasjon og ledelse, BI 2006-2007

Yrkeserfaring

Organisasjonssekretær Unge Høyres Landsforbund 2000-2001
Pleieassistent ved Radiumhospitalet 2001 (deltid)
Informasjons- og presserådgiver, Høyres stortingsgruppe/Hovedorganisasjon 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Trondheim bystyre 1999-2001

Offentlige verv

Visepresident i World Anti-Doping Agency (WADA) fra 2016
Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

Formann Sør-Trøndelag Unge Høyre 1999-2000
Medlem Høyres arbeidsutvalg fra 2004
Kvinnepolitisk leder Høyre fra 2004
Medlem Høyres sentralstyre fra 2004
Leder Sør-Trøndelag Høyre 2008-2009

Andre administrative verv

Medlem Forstanderskapet for Klæbu Sparebank 2004-2007
Styret i Sør-Trøndelags Idrettskrets 2015-2015.