Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Den russisk-norske trålernemnd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

Om Den norsk-russiske trålernemnd

Opprettet: 1960

Opphørt: 2014

Kontakt

Postadresse: Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Behandling av krav om erstatning i forbindelse med skade på fiskeredskaper.